Κλιμάκωση των εξοπλισμών

Escalada armamentística

Κλιμάκωση των όπλων, καρτούν της 28/01/2022 στο CTXT Το Ρολόι της Ημέρας της Κρίσεως, γνωστό και ως Ρολόι της Αποκάλυψης, έχει μετακινήσει τους δείκτες του κατά 10 δευτερόλεπτα. Αυτό το συμβολικό ρολόι, που δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο Επιστήμης και Ασφάλειας του Δελτίου Ατομικών Επιστημόνων, έχει