Signaler

 
Signaler

Översättning av teckningen:

"Hon är trött på att sända signaler och bestämde sig för att bränna sig själv till döds."

Signaler. Teckning av den 30/04/2023 i CTXT

Att planeten blir varmare och varmare är något som inte behöver demonstreras varje dag som om det vore en misstanke eller en modefluga eller ett ideologiskt påhitt, vilket de obetydliga av den mest castrojoförnekande förnekelseismen skulle vilja påtvinga.

Planetens medeltemperatur fortsätter att stiga varje år. Det har bekräftats att de senaste åtta åren har varit de varmaste i historien på grund av den ständiga ökningen av koncentrationerna av växthusgaser och den ackumulerade värmen, enligt de sex viktigaste internationella temperaturdata som sammanställts av Världsmeteorologiska organisationen.

Signals
Källa WMO

Den globala medeltemperaturen år 2022 var cirka 1,15 [1,02-1,27] °C högre än förindustriella nivåer (1850-1900). år 2022 är det åttonde året i rad (2015-2022) då den årliga globala temperaturen har nått minst 1 °C över förindustriella nivåer, enligt alla dataset som sammanställts av WMO. 2015-2022 är de åtta varmaste åren någonsin. Sannolikheten för att - tillfälligt - överskrida Parisavtalets gräns på 1,5 °C ökar med tiden.


Suscríbete por email para recibir las viñetas y los artículos completos y sin publicidad

Artículos relacionados

Este blog se aloja en LucusHost

LucusHost, el mejor hosting