Interaction to Next Paint (INP), nowy wskaźnik Core Web Vitals

Interaction to Next Paint (INP), nowy wskaźnik Core Web Vitals

Ta nowa metryka Google Core Web Vitals, która zastąpi FID, przestała być eksperymentalna w maju, a pierwsze pomiary są już dostępne w Google Search Console i PageSpeed Insights. czym jest INP? INP w dosłownym tłumaczeniu oznacza interakcję z następnym obrazem. Oznacza to czas potrzebny użytkownikowi