Det palestinska lotteriet

 
Det palestinska lotteriet

Det palestinska lotteriet. Karikatyr av den 23/12/2023 i CTXT

Siffrorna är skrämmande och det värsta är att de inte förväntas sluta växa.

I Gaza dödas en palestinier var femte minut. Mer än 20 000 palestinier har dödats sedan den 7 oktober. Denna skamliga siffra motsvarar redan 1 procent av Gazas befolkning. Det uppskattas att 70 procent av de döda är kvinnor och barn. Det preliminära antalet skadade överstiger nu 52 000.

Minst 60 procent av byggnaderna i norra Gaza uppges vara skadade eller förstörda

Dessa siffror, som offentliggjorts av myndigheterna i Gaza, visar också att det utöver de mer än 20 000 döda finns 1,9 miljoner tvångsförflyttade människor som lever under omänskliga förhållanden i den trånga Gazaremsan. Åtta av tio palestinier har tvingats lämna sina hem, som ofta har förvandlats till ruiner, inklusive människor som har fördrivits flera gånger.

Du kan läsa resten av de förödande uppgifterna i denna RTVE-artikel.


Suscríbete por email para recibir las viñetas y los artículos completos y sin publicidad

Artículos relacionados

Mästare

Kajen

Este blog se aloja en LucusHost

LucusHost, el mejor hosting