Förenta nationerna i USA

Förenta nationerna i USA. Tecknad film av den 20/04/2024 i CTXT TR: "Folkmord godkänns av yankee-majoriteten". USA lade in sitt veto mot att Palestina skulle få fullt medlemskap i FN på förslag av Algeriet som företrädare för FN:s arabiska grupp. Förslaget röstades igenom av 12

Spänningar i Mellanöstern

Spänningar" i Mellanöstern. Skämtteckning från 14/04/2024 i CTXT TR: "Jag förstår inte hur det har kunnat bli så här". "Spänningarna" i Mellanöstern varierar i allvarlighetsgrad beroende på vem som berättar om dem. Ibland är det upptakten till ett nära förestående tredje världskrig och ibland är

Mästare

Mästare. Den tecknade filmen av den 07/04/2024 i CTXT Vilka länder säljer mest vapen till Israel? USA, Tyskland och Italien. Enligt Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri) och rapporterat av olika medier, är "mästaren" överlägset USA, med en andel på 69% av Israels vapenimport, följt av Tyskland

Långsamt folkmord

Långsamt folkmord. Skämtteckning från 30/03/2024 i CTXT Några dagar efter att denna tecknade serie hade ritats bombade armén i folkmordsstaten Israel en grupp människor som återvände efter att ha delat ut mat. Man behövde inte vara spåman för att förutse det, de har blockerat humanitärt

Kajen

TR: Hyckleri Kajen. Tecknad film från 17/03/2024 i CTXT Måndagen den 25 mars krävde FN:s säkerhetsråd ett omedelbart eldupphör i Gaza i en resolution som lades fram av de tio icke-permanenta medlemmarna i rådet och som antogs med USA avstående från att rösta. Inte ens