Lag om demokratiskt minne

Lag om demokratiskt minne

Demokratisk minneslag. Tecknad bild från 22/10/2022 i CTXT Efter att ha godkänts i senaten har lagen om det demokratiska minnet offentliggjorts i den officiella tidningen (BOE). Denna nya text ersätter lag 52/2007 av den 26 december, allmänt känd som lagen om det historiska minnet. Förklaring

Det spansk-amerikanska kriget 1898 i vinjetter

Det spansk-amerikanska kriget 1898 i vinjetter

Det spansk-amerikanska kriget i vinjetter Spanska (La Correspondencia, Blanco y Negro, D.Quixote, Cuba Española) och amerikanska (The World NY, Herald) karikatyrer som konfronteras i en ”infografik” från perioden. Källa: The San Francisco Call, 15 maj 1898, sida 18. vad blev resultatet av det spansk-amerikanska kriget?