Genociden

 
Genociden

Genociden. Spotprent van 30/12/2023 in CTXT

TR: "In Zuid-Afrika zeggen ze dat we genocidaal zijn".

"Nog een nest terroristen en antisemieten, geef me de coördinaten van die buurt".

Zuid-Afrika is een proces begonnen tegen Israël en vraagt het ICJ (Internationaal Gerechtshof) om voorlopige maatregelen. Zuid-Afrika beschuldigt Israël van het plegen van genocide tegen Palestijnen in Gaza en heeft gevraagd om Israël te bevelen zijn aanvallen te staken.

Volgens de aanklacht zijn"Israëls handelingen en nalatigheden (...) genocidaal van aard, omdat ze worden gepleegd met de vereiste specifieke intentie (...) om de Palestijnen van Gaza te vernietigen als deel van de bredere Palestijnse nationale, raciale en etnische groep" en is "Israëls gedrag - via zijn staatsorganen, staatsagenten en andere personen en entiteiten die namens hem handelen - genocidaal" (...) dat "het gedrag van Israël - via zijn staatsorganen, staatsagenten en andere personen en entiteiten die namens haar optreden - genocidaal is" (...) handelend in overeenstemming met zijn eigen specifieke intentie (...)... handelend op zijn instructies of onder zijn leiding, controle of invloed - met betrekking tot de Palestijnen in Gaza, zijn verplichtingen onder de Genocide Conventie schendt ".

De terroristische en criminele staat Israël heeft al geantwoord op wat voorspelbaar was, namelijk dat ze genocide juist plegen, dat hun soldaten doden volgens de regels van het goede moorden.

Israël beperkt zich niet tot uitroeiing, bovendien richt het sinds tenminste begin december, zo niet eerder, concentratiekampen in waar minderjarigen en oude mensen worden opgesloten. Bovendien worden beelden als deze "dagelijkse kost".

En hier is de laatste update van Euro-Med (Euro-Mediterranean Human Rights Monitor) over de beschamende cijfers. Er zijn nu meer dan 30.000 mensen gedood, waarvan bijna 12.000 kinderen.


Suscríbete por email para recibir las viñetas y los artículos completos y sin publicidad

Artículos relacionados

Kampioenen

De werf

Este blog se aloja en LucusHost

LucusHost, el mejor hosting