Nyheter

 
Nyheter

Nyheter. Karikatyr av den 25/02/2024 i CTXT

Översättning av skämtteckningen: "Dåliga nyheter, vi börjar upphöra att vara nyheter och bli en efemerid"

Det finns inga nyheter som kan stå emot trycket från vad de kallar "aktuella frågor" och som inte är "döende".

Krigen kommer inte att bli färre. Kriget i Ukraina har gått in på sitt tredje år, och det finns inget värre som kan hända en pågående väpnad konflikt än att den normaliseras ochblir kronisk, att den blir en del av landskapet som alla andra dumma nyheter som upptar en stor del av nyheterna och som inte längre får oss att ens höja på huvudet.

Det är oundvikligt att peka på kontrasten mellan det sätt på vilket mer än halva världen hjälpte Ukraina på alla fronter och den fruktansvärda ljumma, ibland till och med obefintliga, reaktionen på den systematiska utrotningen av det palestinska folket och även stödet för folkmordsstaten Israel. Skamliga sidor fortsätter att skrivas som jag hoppas att framtida generationer kommer att läsa med sorg och ilska.


Suscríbete por email para recibir las viñetas y los artículos completos y sin publicidad

Artículos relacionados

Mästare

Kajen

Este blog se aloja en LucusHost

LucusHost, el mejor hosting