Plugin Check, den nya plugin-kontrollen

 
Plugin Check, den nya plugin-kontrollen. Skärmdump av administrationsområdet.

WordPress Performance Team och Plugin Review Team har redan börjat arbeta med den gemensamma utvecklingen av ett nytt plugin som kommer att stödja det nya rollback-alternativet i WordPress 6.3 och tillåta en samling tester för att förbättra plugin-prestandan.

Plugin Check är ett plugin under utveckling för att utföra olika kontroller av plugins, varje kontroll kommer att leta efter ett specifikt problem och generera ett fel eller en varning beroende på allvarlighetsgraden

Även om det nu kan installeras på alla WordPress-webbplatser och dess huvudsakliga funktion är att undvika störningar på den webbplats där det används, rekommenderas det inte för användning i en produktionsmiljö.

Plugin Check, den nya plugin-kontrollen

För närvarande är det enda sättet att installera plugin-checkaren att ladda ner den från detta GitHub-arkiv. När en första betaversion är tillgänglig kommer den att distribueras i en separat ZIP-fil via pluginförvaret .

WordPress plugin-tester föreslogs första gången sommaren 2022 och befinner sig nu i en tidig MVP-fas (Minimum Viable Product).

För slutanvändaren gör det möjligt att testa alla installerade plugins med hjälp av gränssnittet i plugin-administrationen eller ett WP-CLI-kommando.

Den stöder två typer av tester:

1 – Statiska kontroller som analyserar koden, antingen med hjälp av PHPCodeSniffer-sniffar eller anpassad logik, till exempel med hjälp av reguljära uttryck.

2 – Runtime-kontroller, som faktiskt kör vissa delar av koden, t.ex. kör specifika WordPress-krokar med pluginet aktivt.

Låter dig anpassa vilka kontroller som körs, antingen genom en lista över individuella kontrollidentifierare eller specifika kontrollkategorier.

Listan över kontroller för olika plugin-utvecklingskrav och bästa praxis fortsätter att växa.

Mer information: Abstract_Check_Runner::register_checks() för en snabb översikt över för närvarande tillgängliga kontroller.

Dokumentation

Källa: WP Performance Team Uppdatering. 31 augusti 2023


Suscríbete por email para recibir las viñetas y los artículos completos y sin publicidad

Artículos relacionados

¿Algo que decir?

Este blog se aloja en LucusHost

LucusHost, el mejor hosting

Grandes personan que patrocinan.

Patreon

Recibe contenido extra y adelantos desde sólo un dolarcito al mes como ya hacen estos amables lectores:

César D. Rodas - Jorge Zamuz - David Jubete Rafa Morata - Sasha Pardo - Ángel Mentor  - Vlad SabouPedro - Álvaro RGV - Araq