Zenginlere vergi

 
Zenginlere vergi

Zenginleri vergilendirin. 01/10/2022 tarihli karikatür en CTXT

Hükümet, halk arasında “zengin vergisi” olarak bilinen vergiyi açıkladı, ancak hükümet bunu zenginlere yönelik bir “dayanışma vergisi” olarak ifade ediyor.

Bu geçici vergi sadece 2023 ve 2024 yıllarında 3 milyon avronun üzerindeki net servet için geçerli olacak ve toplamın %0,1’i olan yaklaşık 23.000 vergi mükellefini (her 1.000 kişiden biri) etkileyeceği tahmin edilmektedir. Hükümet yaklaşık 1.5 milyar Avro toplamayı bekliyor (1).

Bu hafta bazı zengin azınlığın sokak köşelerinde ağladığını, banyo yapandan daha az parası olan sıradan vatandaşların da diğer insanların servetlerinin kaybına sempati duyarak onlarla birlikte ağladığını gördük.

Genelci ve/veya geleneksel medyanın büyük kısmı ve bazı dijital medyanın yanı sıra kendilerine “ekonomik” diyenler de parmak uçlarını her zamanki sarı felaket manşetlerine bıraktı.

Bonus: Sürpriz, en zenginler için vergilerin düşürülmesi sadece en zenginlere yarar. Bu, blogdaki başlıktır “La Ciencia y sus Demoniosilginç bir yazı Bu yazıda, diğer hususların yanı sıra, en fazla gelire sahip olanların vergilerini düşürmenin faydalarının, koltuk neoliberallerinin iddia ettiği gibi paranın en az gelire sahip olanlara mutlu bir şekilde akmasını sağlamadığını hatırlatıyorlar.

“King’s College’daki araştırmacılar bunu bir kez daha teyit ettiler (çünkü bu tür çalışmaların listesi sıkıcı bir şekilde uzuyor). Yazarlar, 18 OECD ülkesinde gerçekleştirilen 30 reformun etkilerini analiz etmişlerdir; bunlar arasında elbette en sembolik olanları (Ronald Reagan veya Margaret Thatcher’ınkiler gibi) ve gelişmiş ülkelerin geri kalanından pek çok reform bulunmaktadır. Her bir ülkede en zenginler için vergi indiriminden önceki 5 yıl ile “reformlardan” sonraki 5 yıl karşılaştırıldığında, sonuçlar daha net olamazdı.” (Kaynak).

Özet

“Son 50 yılda tüm gelişmiş demokrasilerde zenginlerden alınan vergilerde dramatik bir düşüş yaşandı. Ancak vergi politikasındaki bu radikal değişikliğin ekonomik sonuçları hem siyasi hem de akademik çevrelerde hararetle tartışılmaya devam ediyor.

Bu makale, 1965-2015 yılları arasında 18 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkesinde zenginlere yönelik büyük vergi indirimleri vakalarını tespit etmek için yeni oluşturulmuş bir zengin vergileri göstergesi kullanarak bu tartışmaya katkıda bulunmaktadır.

Daha sonra bu büyük vergi reformlarının ana makroekonomik büyüklükler üzerindeki ortalama etkilerini tahmin ediyoruz. Zenginlere yönelik vergi indirimlerinin hem kısa hem de orta vadede daha yüksek gelir eşitsizliğine yol açtığını buluyoruz. Buna karşılık, bu tür reformların ekonomik büyüme veya işsizlik üzerinde önemli bir etkisi yoktur. Dolayısıyla sonuçlarımız, zenginlere yönelik vergi indirimlerinin genel ekonomiyi canlandırdığı yönündeki etkili politik-ekonomik düşünceye karşı güçlü kanıtlar sunmaktadır.”

Zenginlere vergi

The economic consequences of major tax cuts for the rich

David Hope, Julian Limberg

Socio-Economic Review, Volume 20, Issue 2, April 2022, Pages 539–559. Ruhsat. Creative Commons CC-BY-NC

Artículos relacionados

Suscríbete por email para recibir las viñetas y los artículos completos y sin publicidad

Este blog se aloja en LucusHost

LucusHost, el mejor hosting

Grandes personan que patrocinan.

Patreon

Recibe contenido extra y adelantos desde sólo un dolarcito al mes como ya hacen estos amables lectores:

César D. Rodas - Jorge Zamuz - David Jubete Rafa Morata - Sasha Pardo - Ángel Mentor - Jorge Ariño - Vlad SabouPedro - Álvaro RGV - Araq