Turkse cartoonist, vervolgd voor "obsceniteit", riskeert zes maanden tot drie jaar gevangenisstraf

 
Turkish cartoonist, prosecuted for

Vertaling: Pandemische seks... (Een man besnuffelt een vrouw van achteren): "Ik heb tenminste mijn smaak en reuk niet verloren..."

Ik geef een persbericht weer van Cartooning for Peace en Cartoonists Right over de gerechtelijke vervolging van cartooniste Zehra Ömeroğlu (1985)(Linktr) door de Turkse autoriteiten gedurende meer dan drie jaar.

Het proces tegen cartoonist Zehra Ömeroğlu, die vervolgd wordt voor "obsceniteit" vanwege deze cartoon, die op 25 november 2020 gepubliceerd werd in het humoristische tijdschrift Leman, is zojuist voor de vierde keer uitgesteld door het Turkse Openbaar Ministerie sinds het begin van de procedure. Zijn advocaat hekelt een duidelijke schending van zijn recht op een eerlijk proces, gewaarborgd door artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Op 5 oktober 2022 verscheen Zehra Ömeroğlu voor het eerst voor de 2e arrondissementsrechtbank van Istanbul. Sindsdien is haar proces, dat oorspronkelijk gepland stond voor 17 oktober 2022, steeds uitgesteld.

Tijdens de meest recente zitting, op 9 januari 2024, werd nog een uitstel genoteerd op grond van het feit dat de Commissie voor Obscene Publicaties ("Muzır Neşriyat Kurulu"), die verbonden is aan het Ministerie van Familie- en Kinderbeschermingsdiensten, nog geen rapport had ingediend waarin werd bepaald of de ten laste gelegde tekening al dan niet obsceen was.

Dit is de derde keer dat het rapport, zonder welke een proces niet tot een goed einde kan worden gebracht, niet is ingediend. Deze vertragingen vormen een vorm van gerechtelijke intimidatie tegen de cartoonist.

Als Zehra Ömeroğlu wordt veroordeeld, hangt haar een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een boete boven het hoofd. De genderdimensie van deze strafzaak moet worden benadrukt. Haar humor is gewaagd, maar dezelfde tekening van een man zou nauwelijks als "obsceen" beschouwd worden.


In dezelfde periode werd Zehra Ömeroğlu ook herhaaldelijk bedreigd. De media-aandacht voor haar zaak werd gevolgd door een wijdverspreide intimidatiecampagne op sociale media, inclusief doodsbedreigingen, die na de publicatie van een andere cartoon nog intensiever werd. Wat de uitkomst van het proces ook is, de vrijheid van meningsuiting van Zehra Ömeroğlu in Turkije, waar de vrijheid van meningsuiting en artistieke productie duidelijk achteruitgaan, is zwaar belast.


In afwachting van de volgende hoorzitting, die gepland staat voor 16 april 2024, stellen Cartooning for Peace en Cartoonists Rights, die in november 2022 al hadden gewaarschuwd voor haar situatie, de niet aflatende pesterijen aan de kaak die de cartooniste ondergaat als gevolg van deze procedures, die haar in een cyclus van psychisch lijden en onzekerheid houden.


Van uitstel tot uitstel dreigt deze onnodig langdurige juridische procedure een dappere cartooniste de mond te snoeren omdat ze de moed heeft grappig te zijn en een vrouw. Gedurende de hele maand april zal zij het onderwerp zijn van onze voortdurende waakzaamheid".

Dit is niet de eerste keer dat het tijdschrift LeMan in het nauw gedreven wordt door gerechtelijke vervolging. Zulke gevallen zijn ook niet uitzonderlijk, de artistieke vrijheid en de vrijheid van meningsuiting in Turkije is behoorlijk naar de kloten.

In deze links heeft u de notitie in het Frans en Engels als u deze wilt verplaatsen.

Turkse cartoonist, vervolgd voor "obsceniteit", riskeert zes maanden tot drie jaar gevangenisstraf

Humor in de problemen, een verzameling gevallen (III)
Gevallen van cartoonisten die belangrijke problemen hebben gehad vanwege hun cartoons of satirische illustraties. Er zijn ook enkele verhalen van andere mensen die, zonder cartoonist te zijn, in de problemen zijn gekomen door het delen ervan.


Suscríbete por email para recibir las viñetas y los artículos completos y sin publicidad

Artículos relacionados

Este blog se aloja en LucusHost

LucusHost, el mejor hosting